Phiếu Thu 2 Liên

14.000 

Hoặc
Đặt Hàng Số Lượng Lớn