Sổ Lò Xo Galaxy 2 (9×13)

22.000 

Hoặc
Đặt Hàng Số Lượng Lớn