Tập Kẻ Ngang 96 Trang ĐL 60gsm

6.500 

Loại Kẻ: Kẻ Ngang
Số Trang: 96 Trang
Định Lượng: 60gsm
Barcode: 8934986001237

Hoặc
Đặt Hàng Số Lượng Lớn