Tập Sinh Viên Kẻ Ngang – 200 Trang 80gsm – Tree Branches

27.000 

Dòng Kẻ: Kẻ Ô
Số Trang: 200 Trang
Kích thước: 17 x 25 cm
Định Lượng:
Ruột Ford 80gsm
Bìa Ivory 210gsm
Barcode: 8934986008953

Hoặc
Đặt Hàng Số Lượng Lớn